Privacy Statement

Disclaimer

Deze website is eigendom van Moto Hippo te Hippolytushoef. Wij besteden de grootste zorg aan de samenstelling van deze website/webshop, echter kunnen wij nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door verkeerde informatie op deze website.

Komt u op deze website informatie tegen, welke volgens u niet correct is, dan verzoeken wij u vriendelijk dit aan ons te melden. U kunt hiervoor gebruik maken van de contactpagina. Dit geldt tevens wanneer er volgens u informatie op deze site staat, waarop het copyright van anderen rust.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnames, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Moto Hippo te Hippolytushoef.

Privacy

Wij van Moto Hippo respecteren de privacy van onze klanten en de bezoekers van deze website.

Wanneer u deze website bezoekt, worden van u geen andere gegevens vastgelegd, dan die gebruikt worden voor statistische doeleinden.
Maakt u gebruik van het contactformulier op de contactpagina, dan worden de door u daar verstrekte gegevens enkel gebruikt om u zo goed mogelijk antwoord te geven. Ze worden niet opgeslagen in een database. Evenmin zullen ze worden gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld om informatie over u te verzamelen of u ongevraagd informatie toe te zenden.

Team Moto Hippo te Hippolytushoef